Header AD

มาเพิ่ม comment ของ facebook ให้กับเว็บเรากัน

ข้อดีของการใส่ comment ของ facebook ให้กับเว็บเรา

เล่าเรื่องจิปาถะวันนี้จะมาพูดเรื่องการเพิ่ม comment facebook ให้กับ blog ของเราครับ โดยปกติแล้ว comment blog ของเราจะใช้ระบบ google+ ซึ่งช่วยเพิ่มการค้นหาของเราเวลาที่มีคนมาแสดงความเห็นกันเยอะๆ แต่คนส่วนใหญ่นั้นเล่น facebook กัน ดังนั้นการใส่ comment facebook นั้นมีโอกาสที่เว็บไซต์ของเราจะรู้จักมากกว่า เนื่องจากเวลาที่มีผู้ใช้งานเข้ามา comment เรา comment นั้นก็จะเข้าไปใน news feed ของผู้ใช้งานนั้น และช่วยเพิ่มช่องทางให้ friend ของผู้ใช้งานนั้นเห็นรู้จักบล็อกของเราครับ

วิธีเพิ่ม comment ของ facebook ให้กับเว็บเรา

มาเริ่มกันเลยครับ
 1. ให้เราเข้าไปที่เว็บ Facebook for Developer ในหน้า Social Plugin จะมีหัวข้อ Comments หรือ ความเห็น ครับ
 2. เลื่อนหน้าลงมาจนถึงคำว่า รับรหัส หรือ Get Code ให้คลิกที่ปุ่มนั้น
  คลิกที่ปุ่มรับรหัส หรือ Get Code
 3. รหัส หรือ Code ที่ได้รับจะมีสองส่วนครับ ส่วนแรกเอาไว้แทรกหลัง tag <body> ส่วนที่สอง เอาไว้แทรกในหน้าที่เราต้องการจะให้แสดงความเห็น

วิธีการใส่ความเห็น facebook ให้กับ Blogger (Step-by-Step)

Step 1: การใส่ Code ส่วนที่ 1 : JavaScript SDK

 1. หน้าเมนู Blogger ให้คลิกที่ Layout
 2. เลือกที่ Edit HTML
 3. จากนั้นจะมีหน้า Code ของเว็บเราขึ้นมา ให้เราเลื่อนลงมาที่ส่วนของ <body> ครับ
 4. ให้ Copy Code นี้เข้าไปใส่ครับโดยตรวจสอบ Version ให้ตรงกันกับของ Facebook (เพราะว่า Code จาก Facebook เวลาที่เอามาแทรกใน Blogger จะทำให้เซฟไม่ได้ เนื่องจากเครื่องมือใน Blogger ไม่ใช่ Code HTML ครับ)
  <div id='fb-root'/>
  <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.6&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
 5. วางไว้หลัง tag <body> แล้วกดปุ่ม save template ครับ เป็นอันเสร็จการใส่ Code ส่วนที่ 1

Step 2: การใส่ Code ส่วนที่สอง : ส่วนที่จะแสดงความเห็น

 1. คลิกที่เมนู Layout
 2. เลือกที่ Add a Gadget
 3. เลือก Gadget HTML/JavaScript
 4. ในส่วนของ Title ใส่หัวข้อครับ เช่น ความเห็น / ร่วมกันแสดงความเห็น เป็นต้น
  ในส่วน Content ให้ Copy Code ในส่วนที่ 2 จาก Facebook มาวางครับ แล้วกด Save
  <div class="fb-comments" data-href="https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments#configurator" data-numposts="5"></div>
 5. ให้ลาก Gadget ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการให้แสดงความเห็น
 6. กดปุ่ม Save arrangement เป็นอันเสร็จครับ

Step 3: ปิดระบบ Comment เดิมของ Google

การปิดระบบ Comment เดิมของ Google เพื่อไม่ให้มันแสดงความเห็นซ้ำซ้อนกันครับ วิธีการคือ เข้าไปที่ Settings > Posts, comments and sharing > จากนั้นในหัวข้อ Comment Location ให้เลือก Hide เพื่อซ่อน Comment ของ Google แล้วกด Save

เสร็จแล้วครับ

ทดลองใส่ความเห็นดู ถ้าใส่ได้แสดงว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ ทีนี้ Comment Facebook ของเราก็จะไปปรากฎทุกๆ หน้าใน Blog แล้วครับ

Q&A: Save Code ส่วนแรกไม่ติด ขึ้นว่า The reference to entity "version" must end with the ';' delimiter.

ปัญหาตอนที่ใส่ Code ส่วน JavaScriptSDK (ส่วนแรก) แล้วขึ้นว่า The reference to entity "version" must end with the ';' delimiter. เกิดจากเรา Copy Code HTML มาจาก Facebook โดยตรงมาวางเลย ในขณะที่เครื่องมือแก้ไข Code ของ Blogger เป็นคนละภาษากันกับ HTML ทำให้วางแล้วเซฟไม่ได้

วิธีแก้คือ

ให้ Copy Code จากตรงนี้ไปใช้แทนครับ โดยตรวจสอบ Version ให้ตรงกันกับของ Facebook
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.6&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>


มาเพิ่ม comment ของ facebook ให้กับเว็บเรากัน มาเพิ่ม comment ของ facebook ให้กับเว็บเรากัน Reviewed by Praput Hattaphan on 8:33 PM Rating: 5

Post AD